Terénní veterinární praxe

V terénní praxi se věnuji převážně koním, dále pak ovcí a kozám. 

Nabízené služby pro velká zvířata:

 • Antiparazitární programy
 • Vakcinační programy
 • Klinická a laboratorní diagnostika:
 • vyšetření krve 
 • vyšetření moči
 • koprologie
 • mikroskopie
 • bakteriologická a mykologická kultivace
 • Následné navržené možnosti terapie
 • Ošetření chrupu
 • Chirurgické ošetření
 • Poradenství o chovu, KD
 • Euthanasie